Anetdir.com

General web directory human edited


2 types of submission : FREE and PAID (Guaranteed)


Home > Arts & Humanities > Museums and Exhibits  Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC)

Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) Museu de ciència, tècnica i patrimoni industrial. Sistema territorial de museus de Catalunya, turisme industrial. Conservació, educació, centre documentació, difusió, exposicions: tèxtil, energia, transport, museu modernista, Terrassa, Catalunya

www.mnactec.cat | Details | hits : 2 | Vote >> Votes : 1